P o r t f o l i o
 

 
<<  |       

 
 
 
 

  
teoksesta / from the work / de l’œuvre:
Katkelmia / Fragments
(2006)

photo: Janne Pikkarainen