P o r t f o l i o
 
<<  |  >>
 
 
 
 

 
Hylkääminen / Abandon / Abandon
 
Yksinäisyys / Solitude / Solitude

à 138 x 95 cm
teoksesta: Ei tapahdu mitään, oikeastaan /
from series: Nothing is happening, in fact /
de l'œuvre: Il ne se passe rien, en somme (2000)
 
 
Unohdus / Oubli / Oubli